PROJEKT dla SENIORÓW ASOS

10320891_447007538777313_3810480624604332450_o
Projekt „W zdrowym Seniorze – zdrowy duch!” to stworzony przez specjalistów specjalny program ćwiczeń funkcjonalnych i cykl zajęć ruchowych dla 120 seniorów, kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia, skierowany do mieszkańców Warszawy.Koncepcja programu bazuje na wykonywaniu prostych ćwiczeń wykorzystujących naturalne ruchy wykonywane przy codziennych czynnościach. Jest to forma, która wzmacnia aparat ruchowy, jak również poprawia funkcję oddechu, funkcjonowanie pracy serca, polepsza stan kondycyjno- sprawnościowy oraz poprawia samopoczucie.Istotnym elementem jest elastyczna forma prowadzenia z dawką humoru i zabawy w trakcie zajęć. Prostota ćwiczeń wpływa na rozwój uczestników i motywuje do dalszej aktywności. Uczestnicy wszystkie ćwiczenia będą mogli wykonywać samodzielnie w domu, co zdecydowanie korzystnie wpływa na dalszy rozwój i utrwalenie pozytywnych efektów ćwiczeń.Specjalnie stworzony przez wykwalifikowaną kadrę, program ćwiczeń dla Seniorów ma za zadanie:

– zwiększenie sprawności fizycznej

– ułatwienie pokonywania trudności dnia codziennego takich jak chodzenie po zatłoczonych chodnikach, wchodzenie po chodach, wsiadanie do tramwaju/autobusu, stanie w miejscu bez oparcia itp.

– poprawa sprawności podczas wykonywania codziennych domowych czynności, takich jak: sprzątanie, chwytanie, sięganie po rzeczy, schylanie się, wchodzenie na podwyższenia itp.

– podniesienie świadomości bycia aktywnym fizycznie, pozytywnego wpływu na stan zdrowia i samopoczucie psychiczne

– proponowana forma spotkań umożliwia też nawiązania kontaktów z innymi ludźmi.

Pierwszy cykl zajęć odbędzie się na Pradze-Południe:

Termin: 5.06.2014 r. – 04.08.2014 r.

CENTRUM SPOŁECZNE PACA 40, ul. Paca 40 Warszawa

poniedziałki:

grupa I godz. 10:00-11:00
grupa II godz. 11:00-12:00

czwartki:

grupa I godz. 12:00-13:00
grupa II godz. 13:00-14:00

Każdy uczestnik zajęć zostanie objęty ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanych instruktorów, niezbędne przyrządy do ćwiczeń oraz wodę.

ZAPISY:

Odbywają się telefonicznie u opiekuna projetu: Aga Pacuk tel.: 600-245-600 oraz mailowo: zapisy@zdrowysenior.com

WAŻNE!!!

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie także zaświadczenie od lekarza, bez przeciwwskazań do ćwiczeń oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego ukończony 60 rok życia.

Pierwsze spotkanie kwalifikujące uczestników na podstawie zaświadczenia od lekarza odbędzie się ok 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani przy zapisach.

Każdy uczestnik po zakończeniu cyklu zajęć otrzyma materiały, certyfikaty ukończenia zajęć oraz pakiet w którym znajdą się: torba ekologiczna, koszulka, oraz mini piłka do ćwiczeń.

Projekt przewiduje 4 cykle zajęć w poniższych dzielnicach Warszawy, zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu, w 2 grupach.

Praga-Południe

Mokotów

Bielany

Śródmieście/Wola

O kolejnych cyklach będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji na stronie: www.zdrowysenior.com

Partnerzy:
BODY KINETIC www.bodykinetic.pl/
CENTRUM PACA www.centrumpaca.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Zapraszamy! :)

W ZDROWYM SENIORZE ZDROWY DUCH!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Google+
YouTube
SHARE